İhracat

Değişen yaşam standartları ile birlikte, global dünyada ki değişimlerin izlerini taşıyan D3 Teknik, bir çok ülkede ürünleri ile nam salmaya devam etmektedir. Profesyonel ekibi ile çalışmalarını hızla devam ettirmektedir.

Ülke sayısını her geöçen gün artıran D3 TEKNİK yurt dışı bilinirliği ile uzun vadede gelişmelerini sürdürmektedir.

12 ülke ve üzerinde satış yapan D3 TEKNİK, yurt dışı fuar çalışmaları ile Türkiye Döviz girdisi ile ekonomiye can vermeye devam etmektedir.

Yeni nesil çalışmaları ile bu geleneğini devam ettireceği görünmektedir.

Top